Brennholz (Preisangaben exkl. MWST) - Brennholz Forst Wolfwil

sympathisch
zuverlässig
effizient
Direkt zum Seiteninhalt

Brennholz (Preisangaben exkl. MWST)

Brennholz
 • 1 Ster Buchenholz 25cm trocken CHF 195.-
 • 1 Ster Buchenholz 33cm trocken CHF 185.-
 • 1 Ster Buchenholz 50cm trocken CHF 180.-
 • 1 Ster Buchenholz 1m Spälten trocken CHF 135.-
 • 1 Ster Buchenholz 1m Spälten waldfrisch CHF 105.-
 • 1 Ster Tannenholz 25cm trocken CHF 160.-
 • 1 Ster Tannenholz 33cm trocken CHF 155.-
 • 1 Ster Tannenholz 50cm trocken CHF 140.-
 • 1 Ster Tannenholz 1 m Spälten trocken CHF 110.-
 • 1 Ster Nadelholz 1m Spälten waldfrisch CHF 90-


 • Deckäste und Weihnachtsbäume aus der Region
Buchenholz 33cm trocken im Säckli CHF 22.-
Hackschnitzel
1 Pack Holzbrikkets
1 Wedele Fr. 12.-
Weihnachtsbäume und Deckäste
Weihnachtsbäume und Deckäste
Brennholz + Forst | Martin Pfister | 4628 Wolfwil
Zurück zum Seiteninhalt